You are here

Grunde til salg

Der er både storparceller og parcelhusgrunde til salg i Roskilde Kommune.

Parcelhusgrunde

Roskilde Kommune udbyder med jævne mellemrum parcelhusgrunde til salg. Grundene sælges ved offentligt udbud til de, der byder højest.

Henvendelse vedrørende grundene kan ske til Marina Henriksen, Byrådssekretariatet, Jura på telefon 46 31 80 18 eller marinah@roskilde.dk.

Storparceller

Der er plads til nye boliger i flere forskellige områder i Roskilde Kommune.

Spørgsmål om storparceller i Trekroner og Musicon kan rettes til Byrådssekretariatet, byr.sekr@roskilde.dk

Læs om kommende udbud i denne præsentationsbrochure - Investér i fremtidens Alle Tiders Roskilde

Erhvervsarealer

Roskilde kommune har erhvervsgrunde til salg i flere områder af kommunen.

En samlet oversigt over grunde til salg til industri- og håndværksvirksomheder kan findes på Industrigrunde til salg

En samlet oversigt over grunde til salg til kontorbyggeri kan findes på kontorgrunde til salg 

Senest opdateret

05.10.2020