You are here

Sådan fungerer kommunen under coronakrisen

Coronavirus betyder midlertidige lukninger og omlægninger i kommunen.

Senest opdateret den 18. maj kl. 11:56

Overblik

 • Kommunens hovednummer

  Du kan ringe til os på vores hovednummer 46 31 30 00 som normalt.

  Vær opmærksom på, at vi ikke kan svare på alt vedrørende coronavirus.

 • Borgerservice

  Se den aktuelle situation for borgerservice under coronasituationen her.

  Kontakt i nødsituation

  Hvis du er i en nødsituation og har brug for hjælp, kan du kontakte os på følgende måde:

  Hvis du er fritaget fra Digital Post, kan du sende en almindelig mail med dit spørgsmål og dit telefonnummer, så ringer vi dig op. Husk, at du ikke må sende følsomme eller fortrolige personoplysninger på almindelig mail.

  Hvis du skal sende en almindelig mail, så vi kan ringe dig op, kan du bruge følgende mailadresser:

 • Genbrugspladser

  ARGOs genbrugspladser har åbent med adgangsregulering for både borgere og erhverv inden for normale åbningstider og -dage - også døgnåbent.
  Det betyder, at man vil kunne opleve kø, og at der vil være ventetid, når man kommer til genbrugspladsen.
   

  Gode råd

  • Hold afstand til andre brugere af genbrugspladsen og pladsmedarbejderne
  • Har du symptomer, så bliv hjemme og vent med din gøremål indtil du har været minimum symptomfri i to dage
 • Busser

  Nedlukningen i forbindelse med coronasituationen betyder, at der er færre passagerer og derfor er køreplanen for visse busser ændret.

  Se ændringerne her, eller brug Rejseplanen og dinoffentligetransport.dk (DOT), som er opdateret med ændringerne.

 • Affald

  Du får hentet affald, som du plejer.

  Skraldemændene har fået mulighed for at hente affald indtil kl. 21.00 hver aften.

  Får du alligevel ikke hentet affald inden kl. 21.00, så kan du melde det til os.

  Husk at gøre plads, så skraldemanden kan hente dit affald. Han skal bruge:

  • Minimum 2 meter plads i bredden, hvis han skal forbi din bil
  • Har du ingen bil i indkørslen, er 1 meter nok.

  OBS: Dit affald og dine beholdere udgør en smitterisiko. Pas på din skraldemand, så han ikke bliver smittet:

  • Slå knude på poserne med rest- og madaffald.
  • Lås låget på din affaldsbeholder.
  • Bestil mærkater, hvis du har ekstra affald. Det gør du på roskilde.dk/ekstraaffald

  Det er kritisk nødvendigt, at du overholder ovenstående, så skraldemanden har mindst mulig kontakt med dit affald og dine beholdere. Så tager også du ansvar for, at skraldemanden fortsat kan hente affald – og passe på sig selv og sin familie.

 • Dagtilbud

 • Skole, SFO og klub

 • Jobcentret og Ungeguiden

  Jobcentret, herunder Ungeguiden, er lukket. Vi skriver her på siden, når vi kender åbningsdatoen. 

  Du vil fortsat modtage dine ydelser som normalt.

  Hvis du har modtaget en indkaldelse til samtale, bliver du kontaktet af Jobcentret for nærmere aftale. Der afholdes nemlig ikke fysiske samtaler i jobcentret i lukkeperioden, hvorfor vi kontakter dig på telefon. Du behøver derfor ikke selv gøre noget i den forbindelse.

  Job og Ydelse behandler fortsat ansøgninger om kontanthjælp, uddannelseshjælp, sygedagpenge med mere.

  Har du brug for at ansøge om en ydelse, skal du gøre det som selvbetjening på kommunens hjemmeside. Du kan dog også aflevere en ansøgning fysisk i postkassen ved Rådhusbuen 1.

  For sygedagpenge skal du dog ansøge gennem din arbejdsgiver eller a-kasse.

  225-timersreglen er sat på pause
  På grund af coronakrisen er 225-timersreglen suspenderet. Hvis du inden coronakrisen har fået besked om, at du skulle optjene 225 timers arbejde inden en dato, som ligger i perioden 9. marts til 8. juli, vil din ydelse hverken blive nedsat eller bortfalde, selvom du ikke når at optjene timerne. Du får yderligere tid til at optjene dem, da datoen for, at din ydelse bliver nedsat eller bortfalder, bliver skubbet med 4 måneder fra den dag, din ydelse stod til at blive nedsat eller bortfalde.
  Hvis din ydelse blev nedsat eller bortfaldt før d. 8. marts, sker der ingen ændringer.

  Kontanthjælpsloftet gælder stadig
  Kontanthjælpsloftet er ikke suspenderet, og dermed fortsat gældende. Det betyder, at der fortsat er mulighed for, at du kan få nedsat særlig støtte til høje boligudgifter og boligsikring eller at den helt kan bortfalde. 

  Her kan du finde information om det, som vi oplever, at borgere og virksomheder typisk har spørgsmål til i denne situation:

   

  For borgere

  Forsørgelsesydelser

  Er du ledig og ikke medlem af en a-kasse, kan du søge om kontanthjælp eller uddannelseshjælp.

  Du kan modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp, hvis du er blevet ledig eller ikke kan forsørge dig selv, fordi du er syg. Det er en betingelse, at du ikke har andre muligheder for at forsørgelse.

  Kontanthjælp eller uddannelseshjælp forudsætter, at alle andre hjælpemuligheder skal være udtømt. Det betyder blandt andet, at hvis du har en formue over 10.000,- kroner som enlig eller 20.000,- som gift, kan du som hovedregel ikke får kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelser eller overgangsydelse.

  Er du gift, kan du kun få kontanthjælp, hvis din ægtefælle ikke kan forsørge dig, og du i øvrige opfylder betingelserne for at modtage hjælp.

   

  Enkeltydelser

  Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du er ledig og har et meget lavt rådighedsbeløb efter du har betalt dine faste udgifter, og ikke har formue.

  Er du gift, skal du være opmærksom på, at din ægtefælles formue også tæller med i vurderingen af din økonomiske situation.

  Læs mere om enkeltydelser her.

  Du kan også aflevere en ansøgning fysisk i postkassen ved Rådhusbuen 1.

   

  Sygedagpenge

  Folketinget har vedtaget en særlovgivning, som betyder, at visse typer af fravær, der skyldes coronavirus (covid-19), suspenderer arbejdsgiverperioden, og giver selvstændige ret til sygedagpenge fra første sygedag.

  Det er en midlertidig ret, som gælder for perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021. Arbejdsgivere skal søge om refusion via NemRefusion, og selvstændige skal søge om sygedagpenge refusion via NemRefusion.

  Se nyhed fra NemRefusion fra 18. marts 2020 om de nye regler.

  Det er en betingelse, at de almindelige regler i sygedagpengeloven er opfyldt, herunder beskæftigelseskravet. Man kan ikke få sygedagpenge og sygedagpengerefusion for helligdagene i påsken, selvom man er omfattet af den nye nødlov. Her gælder de almindelig regler i sygedagpengeloven.

   

  Hvis du er sendt hjem fra dit fleksjob

  Er du blevet sendt hjem fra dit fleksjob, og er du i tvivl om din lønsituation på grund af tiltagene under corona-situationen, skal du i første omgang kontakte din arbejdsgiver.

  Hvis du arbejder i det offentlige og sendes hjem, er du garanteret løn i den periode, hvor du er sendt hjem. Det gælder uanset om du skal arbejde hjemmefra eller du ikke har den mulighed.

  Hvis du arbejder i en privat virksomhed og sendes hjem, har du som udgangspunkt ret til din sædvanlige løn, da det er virksomhedens valg at sende dig hjem. Hvis du sendes hjem uden at skulle arbejde hjemmefra, kan din arbejdsgiver dog kræve, at du afspadserer eller afholder ferie.

  I nogle tilfælde kan man blive sendt hjem uden løn. Det afhænger af indholdet i de enkelte overenskomster og de aftaler, der er indgået i forbindelse med coronavirus situationen.

  Der gælder samme regler for ansatte i fleksjob som for andre ansatte. Som ansat i et fleksjob er du dækket af reglerne i overenskomster og de lokale aftaler på arbejdspladsen.  Hvis der ikke er en overenskomst, aftales arbejdsvilkårene mellem dig og arbejdsgiveren.

   

  Ledighedsydelse, hvis du er opsagt i fleksjob eller sendt hjem uden løn

  Det er en betingelse, at din arbejdsgiver ikke har haft andre muligheder end at sende dig hjem som følge af myndighedernes anbefalinger på grund af udbruddet af coronavirus i Danmark. Derudover skal du opfylde de almindelige betingelser for at modtage ledighedsydelse.

  Hvis du vil søge ledighedsydelse, skal du sende dokumentation fra din arbejdsgiver på, at du er blevet sendt hjem som følge af coronavirus situationen, og at du ikke vil kunne få løn i den periode, du oplyser du er sendt hjem. Send dokumentationen fra din E-boks eller aflevere en kopi til kommunens postkasse ved Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde.

  Hvis du er fyret fra dit fleksjob, skal du henvende dig til din jobkonsulent på fleksjobteamet@roskilde.dk. Du kan sende ansøgning om ledighedsydelse her

   

  Uddannelsesvejleder

  Unge, der har brug for at kontakte deres uddannelsesvejleder, kan enten sende vedkommende en mail eller ringe inden for normal åbningstid. Du kan finde kontaktinfo i UU-Ung.

  Se hvem der er din vejleder

   

  For virksomheder

  Arbejdsfordeling

  Jobcentret håndterer fortsat henvendelser vedrørende arbejdsfordeling.

  Ansøgning eller spørgsmål om arbejdsfordeling sendes på mail til jobcenter@roskilde.dk, hvorefter den besvares hurtigst muligt.

   

  Vejledning i øvrigt til virksomheder

  Virksomheder, der har spørgsmål til arbejdsfordeling, varslingsordninger, lønkompensation eller øvrige beskæftigelsesordninger, kan kontakte Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings eksisterende, landsdækkende hotline til virksomheder. Hotlinen kan kontaktes på tlf. 72 200 350 alle hverdage mellem kl. 8 og 16.

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har desuden lavet en vejledning om emnet og virksomheder kan med fordel søge informationer på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

   

  Hjælpepakker til selvstændige og virksomheder

  Se information om hjælpepakker på Virksomhedsguiden

 • Byggetilladelser mv.

  Sagsbehandling af både miljøsager og byggesager fortsætter planmæssigt under coronasituationen. Nogle sager er dog ikke egnet til at blive færdigbehandlet, før der har været et fysisk møde. For byggesagernes vedkommende opretholdes fristerne for sagsbehandling næsten på normalt niveau.

  Læs mere om byggesager og byggeri.

 • Børn og unge med særlige behov

  De opgaver, der varetages i Børn og Unge, er en del af kommunens kritiske funktioner på socialområdet, der er undtaget fra beslutningen om at lukke. Det betyder, at medarbejderne fortsat er på arbejde og kan kontaktes på deres sædvanlige telefonnummer. Dette gælder både myndighedsrådgivere og familiebehandlere, kontaktpersoner mv. Har du ikke i forvejen kontakt til en medarbejder, kan du ringe indenfor kommunens almindelige åbningstid til Børn og Unge på telefon 46 31 59 51. Du kan finde flere oplysninger her: https://roskilde.dk/borger/familie-og-boern/stoette-og-raadgivning

  Børn og Unge har fortsat kontakt til alle børn og familier med en social sag eller en handicapsag, ganske som der ellers ville være. Sagsbehandling og tilbud tilrettelægger al kontakt, så den så vidt muligt ikke foregår ved fysisk fremmøde, men klares via telefon eller Skype. Hvor det er nødvendigt, afholdes der dog fortsat også møder og aflægges hjemmebesøg.

 • Bibliotekerne og bogbussen

  Vær opmærksom på, at der gælder andre forhold, end du er vant til, grundet covid-19. Læs alt det, du har brug for at vide i denne artikel.

 • Tandpleje

  Den Kommunale Tandpleje åbner gradvist under fortsat hensynstagen til retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen om at minimere risiko for smittespredning i samfundet.

  Det betyder, at Tandplejen ud fra faglig og individuel vurdering indkalder til tandbehandling på tandklinikkerne og endnu kun udfører tandbehandling i et begrænset omfang.

  Borgere kan ringe til Tandplejens Callcenter ved akut behov. Callcenteret har åbent for henvendelser telefonisk mandag-torsdag kl 8.00-15.00, fredag kl. 8.00-14.20 på tlf. 46 31 71 00 tast 1 (Tandreguleringen tast 2).

  Vi beder borgerne om IKKE at møde op på tandklinikkerne uden forudgående aftale.

  Yderligere information findes på tandplejens hjemmeside www.tandplejen.roskilde.dk

 • Plejecentre - besøg tilladt efter aftale med ledelse

  Udendørsbesøg på plejecentre og rehabiliteringscenter

  Nu kan I som pårørende besøge jeres nærmeste på plejecentret og rehabiliteringscentret, hvis mødet foregår udendørs på bestemte arealer.
  Vi skal alle hjælpes ad med at sikre, at besøgene foregår sundhedsmæssigt forsvarligt. Derfor har vi udarbejdet nogle faste rammer, så vi får nogle gode besøg til glæde for både beboere og pårørende.

  VIGTIGT! Du må ikke dukke op uanmeldt. Du skal aftale besøget, tidspunkt og varighed med plejecentret på forhånd.

  Før besøget

  • Hvis du som pårørende er sløj eller udviser symptomer på COVID-19, må du naturligvis ikke komme på plejecentrene og rehabiliteringspladserne.
  • Rammerne for besøget tilpasses det enkelte center, da der er forskel på de fysiske forhold.
  • Hvis der er aktuel smitte af COVID-19 på plejecentret, kan ledelsen nedlægge forbud mod udendørsbesøg for en periode.
  • Kontakt plejecenteret, hvis du ønsker at aftale et besøg.

  Under besøget

  • I kan højest deltage to pårørende i et besøg
  • Besøgende og beboer skal holde to meters afstand og undgå fysisk kontakt
  • Alle skal spritte hænder umiddelbart inden og efter besøget
  • Beboeren må ikke modtage noget at drikke eller spise fra de pårørende under besøget. Til gengæld kan plejepersonalet sørge for kaffe/te til alle.

  Efter besøget

  • Husk fortsat at ringe, skrive, Facetime og sende blomster, selv om der nu er mulighed for små besøg.
 • Hjemmeplejen

  Ældreområdet er særligt påvirket af den nuværende situation.

  Med retningslinjerne for at mindske smitte fra coronavirus er hjemmeplejen og sygeplejen under pres. De basale opgaver er mere tidskrævende på grund af øgede krav til hygiejne. Samtidig er der flere sygemeldinger, fordi vi ikke må risikere, at medarbejderne smitter vores svageste.

  Derfor prioriterer Roskilde Kommune opgaverne, så vi sikrer, at vi løser de akutte og vigtigste opgaver. Det sker altid efter en konkret vurdering af den enkelte borgers behov. Men mange vil helt sikkert opleve, at vi leverer mindre hjælp og støtte, end vi plejer.

  Hvis pårørende på nogen måde kan hjælpe, for eksempel med indkøb, tager vi imod hjælpen med stor taknemmelighed.

 • Socialområdet (botilbud, rådgivning, aflastning m.m.)

  Vi skal sikre, at vi bliver ved at have kapacitet til at hjælpe der, hvor det er allermest nødvendigt. Derfor må vi prioritere:

  Dagtilbud

  Fra uge 21 er vores dagtilbud åbne igen; ITC, Makers Corner og Alletiders Højskole, men vær opmærksom på, at der kan være ændrede åbningstider. Der kan også være  nogle nye måder at få hjælp og støtte på. 

  Den åbne rådgivning GRO

  Den åbne rådgivning GRO åbner gradvist op fra d. 26 maj. GRO yder forsat primært telefonrådgivning, men åbner for samtaler i huset i begrænset omfang og efter forudgående aftale. 

  GROs telefon 46 31 54 09 er åben mandag til torsdag fra kl. 9-15 og fredage 9-13.30. 

  GRO kører stadig hverken fysiske Gruppeforløb eller kurserne i Recoveryskolen. Eneste undtagelse er Skovens Kraft, der køres udendørs. I stedet for de fysiske møder afholder GRO et par virtuelle gruppeforløb, og medarbejderne fra GRO er i kontakt med de enkelte deltagere efter behov. 

  Hjemmevejledning

  Hjemmevejledningen er skruet ned til det absolut mest nødvendige. Derfor opfordrer vi netværk og pårørende til at yde ekstra omsorg for de familiemedlemmer, der modtager hjemmevejledning.

  Botilbud

  Der er åbent for besøg på kommunens botilbud. Dog skal du som pårørende aftale besøg med bostedet, inden du kommer.  

  Der gælder følgende rammer for besøg på bosteder i Roskilde Kommune

  • Rammerne for besøget afhænger af de fysiske forhold på det enkelte botilbud, men vil som udgangspunkt ske udendørs. 
  • Enkelte borgere, som har værelse eller lejlighed med indgang direkte udefra, kan evt. få besøg indendørs. Aftal nærmere med botilbuddet. Ved indendørs besøg skal beboere og besøgende kunne overholde sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer. De besøgende skal fx blive i borgerens bolig, ligesom borgeren skal have en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring.
  • De besøgende skal have aftalt besøget med botilbuddet på forhånd og må ikke dukke op uanmeldt.
  • Tidspunkt og besøgets varighed skal i udgangspunkt også aftales på forhånd (det er dog ikke alle steder. Ring til det enkelte botilbud og hør hvad der gælder.)
  • Der må deltage 1-2 faste besøgspersoner, som aftales mellem beboer, bosted og evt. nærmeste pårørende. 
  • Der skal sprittes hænder umiddelbart inden og efter besøget
  • Beboeren må ikke modtage noget at drikke eller spise fra de pårørende under besøget. Til gengæld kan personalet sørge for kaffe/te til alle.
  • Hvis du som pårørende er sløj eller udviser symptomer på COVID-19, må du naturligvis ikke komme.
  • Botilbuddet kan lukke midlertidigt for besøg, hvis der er tilfælde af aktuel smitte af COVID-19 på botilbuddet.

  Center for Alkohol og stofbehandling 

  Center for Alkohol og stofbehandling holder åbent for den medicinske udlevering, mens den sociale behandling reduceres til det mest nødvendige. Den vil primært foregå telefonisk. 

  Kvindekrisecentret

  Kvindekrisecentret holder åbent.

  Børn- og familieteamet

  Børn- og familieteamet er lukket.

  Voksenservice

  Borgere kan skrive til Voksenservice@roskilde.dk eller ringe på 46313000. Her vil kommunens informationscenter tager imod besked, hvorefter en medarbejder fra Voksenservice ringer op, hvis det er nødvendigt.

  Aflastning

  Aflastning er midlertidig lukket ned.

 • Sundhedscentret og genoptræning

  Sundhedscentret

  Vi har genåbnet en del af vores kursus- og motionstilbud, så de foregår virtuelt eller som udehold.

  Du er velkommen til at kontakte en af vores sundhedskonsulenter på telefon 46 31 77 02.

  Genoptræning

  Tilbud om genoptræning baseres på en individuel vurdering og tilpasses løbende.

  Find telefonnummer til træningsstedet

 • Kulturinstitutioner

  Kommunens kulturinstitutioner er lukkede. Det gælder Kildegården, Byens hus, Ramsøhallen, Roskilde Badene, Roskilde Musiske Skole, Roskilde Kulturskole, Kreativt Hus for børn, Roskilde Kongrescenter og øvrige kommunale idrætsanlæg. Kommunen har dog åbnet for udendørs idræt uden kontakt.

 • Kommunale faciliteter

  Foreninger kan ikke benytte kommunale lokaler eller idrætsanlæg. Kommunen har dog åbnet for udendørs idræt uden kontakt.

 • Veje, miljø og skadedyr

  Der er beredskab, hvis der opstår akutte situationer. Det kan fx være omkring snerydning og saltning, skrald, væltede træer, rotter (anmeld via roskilde.dk), vandløb, drikkevand og miljøuheld. Ring til 46 31 30 00 i en akut situation. Benyt vagtnummer 46 75  50 98 uden for åbningstiderne.

 • Pladsanvisningen og forældrebetalingen

  Forældre kan fortsat skrive sig op til plads i dagtilbud via den digitale selvbetjeningsløsning, hvor man også kan melde sig ud. Her kan man også søge om økonomisk friplads. 

  Gå til den digitale pladsanvisning

  På kommunens hjemmeside kan du finde oplysninger om kommunens regler for tildeling af plads i dagtilbud.

  Når du skriver dig op til en plads via den digitale selvbetjeningsløsning, er det datoen for opskrivning, der er din anciennitetsdato. Sådan er det også i denne periode, hvor Pladsanvisningen ikke kan kontaktes på telefon.

  Børne- og undervisningsministeren har meddelt, at der ikke vil blive tale om reduktion i forældrebetalingen som følge af, at dagtilbud, SFO og klubber lukkes ned i en periode.

 • Frivilligcenter Roskilde

  Er du i karantæne, eller bliver du bare hjemme for at være forsigtig?

  Uanset grunden, så har vi alle brug for menneskeligt fællesskab for ikke at føle os isoleret derhjemme. På Frivilligcentrets hjemmeside kan du finde forskellige forslag, der kan hjælpe dig igennem denne svære tid uden helt at undvære kontakt med andre.

 • Erhvervsafdelingen kan fortsat kontaktes

  Roskilde Kommunes ene indgang til erhvervslivet er fortsat i fuld drift. Virksomheder og erhvervsdrivende kan fortsat ringe 46 31 35 35 eller skrive på erhverv@roskilde.dk

  Roskilde Kommunes service for virksomheder, der skal have bygge-, grave- og miljøgodkendelser er i drift, og det er muligt at komme i kontakt både på telefon og på mail med den enkelte sagsbehandler. Begrænsningen for afholdelse af fysiske møder kan gøre, at enkelte sager ikke kan blive afsluttet.  

  Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering har i samarbejde med Erhvervsforum Roskilde udviklet en række skræddersyede onlinekurser, hvor fire eksperter leverer værktøjer og indsigt til kriseramte virksomheder. Tilbuddet gælder selvfølgelig alle virksomheder i Roskilde Kommune.  

  Hos Erhvervshus Sjælland (som er ejet af de 17 kommuner i Region Sjælland) sidder et særligt hold af eksperter klar til at vejlede Roskildes virksomheder om brugen af de statslige ordninger eller give assistance til krisehåndtering. Kontakt erhvervshuset på 55 35 30 35.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

20.05.2020