You are here

En bæredygtig bydel

Udviklingen af Skousbo hviler på principper om bæredygtighed, miljø og klima.

Det bærende element i udviklingen af Skousbo er at lade bydelen udvikle sig med respekt for det eksisterende landskab. Hegn, diger, grøfter, vådområder og søer er vigtige levesteder for en lang række insekter, fugle og planter og bidrager til oplevelsen af landskabet.

Samtidig er grøfter, vådområder og søer oplagte løsninger for håndtering af regnvand. Alt sammen er integrerede dele i Skousbo’s samlede landskabsbearbejdning og regnvandsløsning og skaber et sammenhængende blå-grønt landskab.

Bæredygtige boliger

Det er også en visionen med Skousbo at skabe et boligområde med et mindst muligt CO2-aftryk. De nyeste teknikker inden for optimering af energiforbrug, lokal el-produktion (solenergi) og en effektiv varmeforsyning skal medtænkes. Der kan arbejdes med varmepumper, jordvarmeanlæg, integrerede solfangere og biomasse, både som individuelle løsninger på den enkelte ejendom og fælles i boligklyngerne.

Gode stier og forbindelser til cyklister og fodgængere

Det bæredygtige er også tænkt ind ved, at cykelruter og stier er med i planlægningen, så tilgængeligheden til både den nye bydel og til den gamle del af Viby Sj. er optimal og med prioriteret fokus på cyklister og fodgængere.

Senest opdateret

21.01.2020