You are here

En samlet helhedsplan

Skousbo bliver en moderne bydel i Viby med plads til fællesskaber og udfoldelsesmuligheder både i forhold til naboer og til landskabet.

Med udgangspunkt i en ny helhedsplan bliver den nye bydel til opbygget af tre hovedelementer: Syvmosekilen (det store fælles blå-grønne landskab), Syvmose Allé (bebyggelsens rygrad) og boliger i grupper / enklaver.

Syvmosekilen

Med udgangspunkt i det eksisterende terræn dannes et dalstrøg af enge, vådområder og søer, der forbinder det nye Skousbo med Syvholmmose i nord og med Viby mod syd og mod Vest. Syvmosekilen er både et samlende landskab og udgangspunkt for planens klimastrategi, ved at området optager overfladevand fra den nye bebyggelse.

Syvmoseallé

Den nord-sydgående Syvmoseallé forbinder det store landskab udenfor med Skousbo og skaber en kobling til midtbyen. I den ene ende af alléen anlægges en ny byplads, som forbinder Skousbo til det eksisterende Viby. I den anden ende placeres en naturlegeplads på kanten til marker og enge.

 

En plan i etaper

Skousbo udvikles gennem flere etaper. I første etape er tre delområder blevet solgt og hvor 30 byhuse i 1-2 plan opføres samt 70 almene boliger. De 30 byhuse ligger syd for Syvmoseallé. Den første halvdel er færdigbygget og beboerne er indflyttet.

De almene boliger opføres som tre halv åbne karrebebyggelser med murstensfacader og saddeltage. Ejendommene ligger langs den nordlige side af Syvmoseallé og byggeriet forventes igangsat i 2020.

I anden etape af Skousbo opføres bofællesskaber, byhuse og selvbyggede villaer.

Senest opdateret

17.01.2020