You are here

God energi

  • skousbo_oversigtskort_med_terraenbearbejdning_regnsvandsafledning

    Fotograf: Tegning over bearbejdningen af terrænet, der skaber en naturlig afledning af regnvand

God energi i Skousbo handler om bæredygtighed, miljø og klima.

En bæredygtig byudvikling sker i respekt for det eksisterende landskab. Hegn, diger, grøfter, vådområder og søer er vigtige levesteder for en lang række insekter, fugle og planter og bidrager til oplevelsen af landskabet. Samtidig er grøfter, vådområder og søer oplagte løsninger for håndtering af regnvand.

Det er et bærende element i den nye plan for Skousbo. Regnvandssystemet bruger områdets naturlige fald til at lede vandet videre til forskellige typer af regnvandsbassiner i Syvmosekilen. På den måde opstår et sammenhængende blå-grønt landskab.

Visionen er også at skabe et boligområde med det mindst mulige CO2-aftryk. De nyeste teknikker inden for optimering af energiforbrug, lokal el-produktion (solenergi) og en effektiv varmeforsyning bliver en del af Skousbo. Der vil blive arbejdet med varmepumper, jordvarmeanlæg, integrerede solfangere og biomasse, både som individuelle løsninger på den enkelte ejendom eller fælles i boligklynger.

Det bæredygtige er også tænkt ind ved at cykelruter og stier er med i planlægningen, så tilgængeligheden til både den nye bydel og til den gamle del af Viby er optimal. 

Senest opdateret

12.01.2017