You are here

Helhedsplan for Skousbo

Én plan for det hele.

Lokalplan for SkousboSkousbo bliver i de kommende år til efter en helhedsplan, som består af tre hovedelementer: Syvmosekilen (det store fælles blå-grønne landskab), Syvmose Allé (bebyggelsens rygrad) og boliger i grupper / enklaver.

Med udgangspunkt i det eksisterende terræn dannes et dalstrøg af enge, vådområder og søer, der forbinder det nye Skousbo med Syvholmmose i nord og med Viby mod syd og mod Vest.

Syvmosekilen er både et samlende landskab og udgangspunkt for planens klimastrategi, ved at området optager overfladevand fra den nye bebyggelse.

Den nord-sydgående Syvmoseallé forbinder det store landskab udenfor med Skousbo og skaber en kobling til midtbyen. I den ene ende af alléen anlægges en ny byplads, som forbinder Skousbo til det eksisterende Viby. I den anden ende placeres en naturlegeplads på kanten til marker og enge.

Boligerne i Skousbo placeres som øer og klynger af forskellig størrelse på højdedragene omkring Syvmosekilen. Omkring  Syvmoseallé og bytorvet vil bebyggelsen være højere og tættere med rækkehuse eller etageboliger i 2-3 etager, mens den ud mod landskabet består af 1-2 etagers parcelhuse.

Indenfor de enkelte klynger kan der opføres forskellige boligtyper (dobbelthuse, tæt-lav, etageboliger).

Den enkelte boligklynge danner et lille fællesskab, med egen grundejerforening.

Senest opdateret

03.07.2018