You are here

I samspil med naturen

Både placeringen af boliger og den lokale vandafledning er tænkt i samspil med naturen.

En grøn forbindelse gennem Skousbo udgør rygraden, der samler bebyggelse og landskab og forbinder naturen med byområder både syd og vest for Skousbo.

Forbindelsen indgår i en større grøn struktur, der omfavner Viby og giver alle bydele adgang til de store naturområder omkring byen.

Naturen trækkes ind i Skousbo og omvendt er Skousbo til stede i landskabet, hvor man mindst venter det. Landskabet tilfører Skousbo en ekstra værdi og skaber rammerne for nye aktiviteter, som også bidrager til at styrke Vibys allerede meget aktive foreningsliv.

Kort sagt bliver landskabet et naturligt element i forbindelse med bevægelse, leg og læring.

Som udgangspunkt er planen for Skousbo baseret på et simpelt overordnet koncept, som tager afsæt i landskabets naturlige elementer:

Det naturlige terræn forstærkes, så der kommer et sammenhængende system af lavninger og et stort engområde, der er hovedelementet i områdets klimastrategi. Syvmosekilen udgør samtidig den bærende struktur, som bebyggelse, landskab, infrastruktur og aktiviteter knyttes op på.

Bebyggelsen placeres på højdedragene i landskabet omkring Syvmosekilen. Den eksisterende beplantning langs det eksisterende dige suppleres med nye træer, der vokser op til at blive en stærk, grøn struktur, der forbinder området på tværs.

Senest opdateret

14.02.2018