You are here

Mangfoldige boformer

Skousbo bliver et levende og varieret by- og boligmiljø med mangfoldige boligformer. Her skal der være plads til alle.

På Skoubo bliver der plads til at bo på nye og spændende måder. Nogle ønsker at arbejde med varierede og alternative facadematerialer, nogle drømmer om huse, der er bygget efter bæredygtige principper, nogle drømmer om køkkenhave, havenisser eller trampolin i haven, mens andre igen ønsker et hus med minimalt vedligehold. Kort sagt: på Skousbo skal der være plads til at sætte sit eget præg på boligen og udleve kreative ideer og boligdrømme.

Selvbyggeri, byhuse og parceller

De nye boliger på Skousbo skal supplere det eksisterende boligmiljø i Viby og tilbyde muligheder for at vælge mellem forskellige boformer; fra urbane byhuse til bofællesskaber, rækkehuse og mere traditionelle parceller med forskellige frihedsgrader i forhold til fx selvbyg og benyttelse af fælles arealer til dyrkningsfællesskaber, dyrehold eller lignende.

Et urbant boligmiljø

Langs den bilfrie hovedgade Syvmose Allé bygges der tættere og mere urbant med byhuse og etageejendomme i optil 3 etager, mens der bliver plads til rækkehuse og villaer i et plan tættere på den omkransende natur og landskab. Der bliver i alt plads til ca. 950 boliger på Skousbo, når bydelen er fuldt udbygget.

Senest opdateret

21.01.2020