You are here

Om Skousbo

En ny bydel vil i de kommende år vokse frem nordøst for Vibys bymidte.

Skousbo vil tilbyde mange forskellige måder at bo på. Forskellige typer af boliger og forskellige måder at være med i fællesskaber og den omkringliggende natur gør, at Skousbo bliver et område, som henvender sig til forskellige mennesker. Der bliver forskellige grader af frihed og spillerum skifter alt efter placeringen og typen af bolig.

Hele området, der er under udvikling, er ca. 75 ha. Området er mod vest afgrænset af jernbanen og mod syd af Ørstedvej. Hvor bane og vej krydser hinanden, strækker området sig over vejen og medtager et mindre areal hen mod Viby Station.

Området nord for Ørstedvej kaldes Skousboarealet. Mod nord afgrænses Skousbo af Syvholme Mose og Syvbækken. Mod øst støder arealet op til Skousbo Skov og lægger sig både nord og syd herom.

Størstedelen er i dag i landbrugsmæssig drift.

Den del af Skousbo-arealet, der ligger nærmest bymidten og stationen skal udgøre 1.etape i udbygningen. Dette areal er ca. 11,5 ha og ejes af Roskilde Kommune.

Arealet syd for Ørstedvej er ca. 0,9 ha og for størstedelen udlagt til parkering. Gennem området løber Tofthøjvej, der er den primære adgang til bymidten og stationen.

Senest opdateret

10.01.2017