You are here

Om Skousbo

Det nye bolig- og byområde Skousbo i Viby Sjælland er beliggende i gåafstand fra midtbyen i Viby og Viby Sjælland Station, hvorfra der er togforbindelse til Roskilde og København.

Skousbo udvikles i de kommende år i henhold til ”Helhedsplan for ”Skoubo”, som består af tre hovedelementer:

  • Syvmosekilen (det store fælles blå-grønne landskab)
  • Syvmose Allé (bebyggelsens rygrad)
  • Boliger i grupper/enklaver.

Med udgangspunkt i det eksisterende terræn dannes et dalstrøg af enge, vådområder og søer, der forbinder det nye Skousbo med Syvholm mose i nord og med Viby mod syd og vest.

Syvmosekilen er både et samlende landskab og udgangspunkt for planens klimastrategi, ved at området optager overfladevand fra den nye bebyggelse.

Den nord-sydgående Syvmose Allé forbinder det store landskab udenfor med Skousbo og skaber en kobling til Viby bymidte. I den ene ende af alléen anlægges en ny byplads, som forbinder Skousbo til det eksisterende Viby. I den anden ende placeres en naturlegeplads på kanten til marker og enge.

Boligerne i Skousbo placeres som øer og klynger af forskellig størrelse på højdedragene omkring Syvmosekilen. Omkring Syvmose Allé og bytorvet vil bebyggelsen være højere og tættere med rækkehuse eller etageboliger i 2-3 etager, mens den ud mod landskabet består af 1-2 etagers parcelhuse.

Indenfor de enkelte klynger kan der opføres forskellige boligtyper (dobbelthuse, tæt-lav, etageboliger) som danner deres eget lille fællesskab

Senest opdateret

10.01.2020