You are here

Plads til fællesskabet

Skousbo er fællesskabets bydel med plads til det nære, det lokale og det store fællesskab på tværs af hele Viby.

Der skal være gode mødesteder og samlingspunkter i Skousbo både for beboerne i de enkelte boligklynger, men også på tværs af hele bydelen og Viby.

Det er vigtigt, at Skousbo både fysisk, socialt og kulturelt bliver en naturlig del af Viby og skal derfor både understøtter og supplerer Vibys eksisterende fællesskaber ved at tilbyde rammer, hvori både interessebårne og praktiske fællesskaber kan udfoldes på mange niveauer; fra det overordnede fællesskab mellem Viby og Skousbo til de mere nære fællesskaber i bydelen Skousbo og i de enkelte boligklynger og naboskaber.

Plads til bofællesskaber

Bofællesskaber og boligfællesskaber i forskellige varianter understøttes og prioriteres højt i udviklingen af Skousbo med plads til fælleshuse til værksteder, madlavning, fællesspisning, forsamlinger, der kan understøtte møderne og det sociale liv. Landskabet bliver også et omdrejningspunkt for beboernes fælles aktiviteter og engagement.

Fællesskaber i naturen

Landskabet bliver også en del af det store fælleskabet på tværs af hele byen. Men plads til udendørs klasserum, picnicpladser, shelters og fugletårn skaber området ved Skolesøen mulighed for en familieudflugt, for naturformidling og læring. Langs hovedgaden Syvmosealle findes også ”knudepunktet” der med skaterbane, legeplads, træningsfaciliteter og direkte adgang til landskabet, bliver et naturligt mødested for alle i Viby. 

Senest opdateret

17.01.2020